Skip to content
Menu

Tabela czasowników nieregularnych angielskich

Czasowniki nieregularne w języku angielskim są kluczowym elementem nauki tego języka. Pomimo ich skomplikowanej natury, regularne stosowanie tabeli czasowników nieregularnych znacznie ułatwia ich zapamiętywanie. Poniżej znajduje się tabela czasowników nieregularnych angielskich oraz kilka informacji, o których warto pamiętać!

Czym są czasowniki nieregularne?

Czasowniki nieregularne to te, w których nie ma standardowych reguł odmiany w czasie przeszłym i imiesłowach. W odróżnieniu od czasowników regularnych, które tworzą formę przeszłą przez dodanie „-ed”, czasowniki nieregularne mają unikalne formy przeszłe. Na przykład, czasownik „go” w czasie przeszłym to „went”, a nie „goed”. Tabela czasowników nieregularnych jest nieocenionym narzędziem w nauce, ponieważ zawiera wszystkie formy tych czasowników w jednym miejscu. Dzięki temu uczniowie mogą łatwo je zapamiętać i stosować w praktyce.

Znajomość czasowników nieregularnych jest niezbędna do płynnej komunikacji w języku angielskim. Bez nich niemożliwe jest poprawne formułowanie zdań w wielu czasach. Na przykład, używając czasowników takich jak „see” (widzieć) czy „eat” (jeść) warto znać ich formy przeszłe, aby poprawnie mówić o przeszłości.

Tabela czasowników nieregularnych angielskich

Tabela czasowników nieregularnych angielskich to kluczowe narzędzie, które gromadzi wszystkie formy nieregularne w jednym miejscu. Dlatego przygotowałam ją dla osób, które potrzebują sprawdzić odmianę!

Pierwsza forma czasownika (infinitive)Druga forma czasownika (past tense)Trzecia forma czasownika (past participle)Tłumaczenie
arisearosearisenpowstać
awakeawokeawokenobudzić
be (am/is/are)was/werebeenbyć
bearborebornnieść, (prze)nosić
beatbeatbeatenbić
becomebecamebecomestać się
beginbeganbegunzacząć
bendbentbentzginać
betbetbetzakładać się
bindboundboundwiązać
bitebitbittengryźć
bleedblewblowndmuchać
breakbrokebrokenłamać
breedbredbredhodować
bringbroughtbroughtprzynosić
broadcastbroadcastbroadcastnadawać
buildbuiltbuiltbudować
burnburnt/burnedburnt/burnedpalić
burstburstburstpękać, wybuchać
buyboughtboughtkupować
cancouldbeen able toumieć, potrafić
castcastcastrzucać
catchchosechosenwybierać
clingclungclungtrzymać się
comecamecomeprzyjść
costcostcostkosztować
creepcreptcreptskradać się, zakradać
cutcutcutciąć
dealdealtdealtzajmować się
digdugdugkopać
dodiddonerobić
drawdrewdrawnrysować
dreamdreamt/dreameddreamt/dreamedśnić, marzyć
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenprowadzić
eatateeatenjeść
fallfellfallenupadać
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
fightfoughtfoughtwalczyć
findfoundfoundznaleźć
fleefledfleduciekać
flingflungflungrzucać
flyflewflownlatać
forbidforbadeforbiddenzabraniać
foretellforetoldforetoldprzepowiadać
forgetforgotforgottenzapominać
forgiveforgaveforgivenwybaczać
forsakeforsookforsakenporzucać
freezefrozefrozenzamarzać
getgotgot/gottendostać
givegavegivendawać
gowentgoneiść
grindgroundgroundmielić
growgrewgrownrosnąć
havehadhadmieć
hanghunghungwieszać
hearheardheardsłyszeć
hidehidhiddenchować
hithithituderzać
holdheldheldtrzymać, utrzymywać
hurthurthurtranić
keepkeptkepttrzymać
kneelknelt/kneeledknelt/kneeledklęczeć
knitknitted/knitknitted/knitrobić na drutach
knowknewknownwiedzieć
laylaidlaidkłaść
leadledledprowadzić
leanleant/leanedleant/leanedprzechylić
leapleapt/leapedleapt/leapedskakać
learnlearnt/learnedlearnt/learneduczyć się
leaveleftleftopuszczać
lendlentlentpożyczać
letletletpozwalać
lielaylainleżeć
lightlit/lightedlit/lightedzapalać
loselostlosttracić
makemademaderobić
meanmeantmeantznaczyć
meetmetmetspotykać
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodnie rozumieć
paypaidpaidpłacić
putputputkłaść
quitquitquitrzucać
readreadreadczytać
rideroderiddenjeździć
ringrangrungdzwonić
riseroserisenwzrastać
runranrunbiec
sawsawedsawnpiłować
saysaidsaidmówić
seesawseenwidzieć
seeksoughtsoughtszukać
sellsoldsoldsprzedawać
sendsentsentwysyłać
setsetsetustawiać
shakeshookshakentrząść
shedshedshedzrzucać
shineshoneshoneświecić
shootshotshotstrzelać
showshowedshownpokazywać
shrinkshrankshrunkkurczyć się
shutshutshutzamykać
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć
sitsatsatsiedzieć
slayslewslainzabijać
slingslungslungcisnąć, miotać
sleepsleptsleptspać
slideslidslidślizgać się
speakspokespokenmówić
speedsped/speededsped/speededprzyspieszać
spellspelt/spelledspelt/spelledliterować
spendspentspentwydawać
spillspilt/spilledspilt/spilledrozlać
spinspunspunkręcić
splitsplitsplitrozdzielić
spoilspoilt/spoiledspoilt/spoiledpsuć
spreadspreadspreadrozprzestrzeniać
springsprangsprungskakać
standstoodstoodstać
stealstolestolenkraść
stickstuckstuckkleić
stingstungstungużądlić
stinkstank/stunkstunkśmierdzieć
strikestruckstruckuderzać
strivestrovestrivendążyć
swearsworeswornprzysięgać
sweepsweptsweptzamiatać
swimswamswumpływać
swingswungswunghuśtać się
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtuczyć
teartoretorndrzeć
telltoldtoldmówić
thinkthoughtthoughtmyśleć
throwthrewthrownrzucać
treadtrodtroddendeptać
understandunderstoodunderstoodrozumieć
wakewokewokenbudzić
wearworewornnosić
weepweptweptpłakać
winwonwonwygrać
windwoundwoundnakręcać
wringwrungwrungwykręcać
writewrotewrittenpisać

 

Jak efektywnie uczyć się czasowników nieregularnych?

Efektywna nauka czasowników nieregularnych wymaga systematyczności i różnych technik. Jedną z najskuteczniejszych metod jest sięganie do powyższej tabeli. Dzięki temu zawsze możesz mieć pod ręką daną odmianę. Aż zostanie ona zapamiętana.

Inną skuteczną techniką jest tworzenie zdań z każdym czasownikiem w różnych formach. Na przykład, dla czasownika „take”, można stworzyć zdania: „I take the bus every day” (forma podstawowa), „Yesterday, I took the bus” (czas przeszły), „I have taken the bus many times” (imiesłów bierny). Tego typu ćwiczenia pomagają zrozumieć kontekst użycia każdej formy.

Dodatkowo warto korzystać z dostępnych zasobów online, takich jak np. gotowe lekcje. Są w nich ujęte interaktywne sposoby nauki i mogą być świetnym uzupełnieniem tradycyjnych metod. Regularne testowanie swojej wiedzy za ich pomocą pozwala na bieżąco monitorować postępy i identyfikować obszary, które wymagają dodatkowej pracy.

Tabela czasowników nieregularnych – praktyczne zastosowanie 

Zrozumienie i opanowanie czasowników nieregularnych ma bezpośrednie przełożenie na praktyczne umiejętności językowe. Poprawne użycie czasowników w mowie i piśmie świadczy o zaawansowanym poziomie znajomości języka. Dzięki temu uczniowie mogą swobodniej komunikować się w różnych sytuacjach, od codziennych rozmów po bardziej formalne konteksty.

Czasowniki nieregularne są często używane w idiomatycznych wyrażeniach i frazach, które są nieodłącznym elementem języka angielskiego. Na przykład, wyrażenie „to break the ice” (przełamać lody) wykorzystuje czasownik „break”, który jest nieregularny. Znajomość takich fraz i ich poprawne użycie dodatkowo wzbogaca umiejętności językowe i pozwala na bardziej naturalną komunikację.

Regularna praktyka i ekspozycja na język angielski w naturalnym kontekście są kluczowe dla skutecznej nauki czasowników nieregularnych. Słuchanie muzyki, oglądanie filmów i czytanie książek po angielsku to świetne sposoby na oswojenie się z różnorodnością form czasowników nieregularnych i ich zastosowaniem w praktyce.

aniadryjak_linia

ZOBACZ TEŻ:

1 Komentarz

  1. anonimeX
    17 czerwca 2024 @ 13:32

    dzięki

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *